LokalniEnglish (United Kingdom)

lin1e

forum65

Forum Bosnae br 65.

Objavljen je novi broj časopisa Forum Bosnae br 65. Urednici su Mile Babić, Žarko Papić i Rusmir Mahmutćehajić.

lin1e

141009-izlozba-m

Deveta međunarodna ljetna škola “Mladi i naslijeđe“
Šesta radionica Vernakularna arhitektura

STOLAČKI SUHOZID

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
Sarajevo, 15. oktobar 2014. godine, otvaranje u 11.00 sati

lin1e

Saopćenje za javnost

DEVETA MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA „MLADI I NASLIJEĐE“
Stolac, Mostar, Sarajevo 31. juli – 13. august 2014.

Svečano otvaranje
31. juli (četvrtak) 2014. godine u 21.15 sati Stolac, Uzinovići, kuća HIDR I

Ilindan/Aliđun u Zabrđu 2. august, 2014.

lin1e

THE NINETH INTERNATIONAL CONFERENCE
UNITY AND PLURALITY IN EUROPE(ICUPE)

3rd - 5th August 2014

Mostar, Bosnia and Herzegovina

lin1e

 

THE NINTH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
ON YOUTH AND HERITAGE (ISSYH 9)

July 31st– August 13th 2014
Stolac – Mostar – Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

lin1e

140514-front-selma02

Izvještaj sa javne rasprave

Srebreničke žene svjedokinje zauvijek

Uz knjigu Selme Leydesdorff Surviving the Bosnian Genocide: The women of Srebrenica speak, Bloomington, Indiana university Press, 2011.

Amfiteatar Općine Stari Grad

lin1e

140415-gareth-nas

Javna rasprava

FILOZOFIJA RELIGIJE U BOSANSKOME VIDIKU

Uz englesko izdanje knjige Rusmira Mahmutćeajića Hval i Djeva, 1-3
Gost govornik Gareth Jones (Hong Kong)

Obavještavamo članove i prijatelje međunarodnog foruma Bosna da je ova javna rasprava odgođena. Razlog za to su zdravstvene poteškoće profesora Garetha Jonesa koje su ga spriječile da doputuje u Sarajevo.

Molimo sve naše članove i prijatelje da uvaže razloga odgode koji nije bilo moguće predvidjeti.

O novom terminu javne rasprave članovi i prijatelji bit će obaviješteni na vrijeme.

lin1e

Izvještaj sa javne rasprave

GDJE SMO SADA I KAMO MOŽEMO?

Centar za strateške studije Međunarodnog foruma Bosna organizirao je 29. marta (subota) 2014. godine javnu raspravu GDJE SMO SADA I KAMO MOŽEMO? Uz zbirku tekstova Fikreta Čauševića Bosanska ekonomska enigma: O tranziciji od 1996. do 2013. godine (Forum Bosnae, 63-64/2013). Rasprava je bila održana u Hotelu Europe, s početkom u 11.00.

lin1e

Izvještaj - VEČER ZBORA PONTANIMA

Musica sacra Bosnae
Centar za međureligijski dijalog Međunarodnog foruma Bosna organizirao je, u saradnji s zborom Pontanima iz Sarajeva, u okviru programa DRUGA SARAJEVSKA UN SEDMICA MEĐUVJERSKOG SKLADA U SVIJETU i Sarajevska zima, Večer zbora Pontanima: Musica sacra Bosnae.

lin1e

IZVJEŠTAJ - UN SEDMICA MEĐUVJERSKOG SKLADA U SVIJETU

Centar za međureligijski dijalog Međunarodnog foruma Bosna obilježio je 7. i 8. februara 2014. godine prikladnim programom DRUGU SARAJEVSKU UN SEDMICU MEĐUVJERSKOG SKLADA U SVIJETU

lin1eod 01.01.2011.
RocketTheme Joomla Templates